Ordinære Generalforsamling 2019

Tid og Sted

Dato: Lørdag d. 27. april 2019
Tid: Kl. 14.00
Sted: Strib Fritids- og Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1
5500 Middelfart

Dagsorden

  1. 1. Valg af dirigent.
  2. 2. Valg af referent.
  3. 3. Valg af 2 stemmetællere.
  4. 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  5. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelseog meddelelse af ansvarsfrihed.
  6. 6. Fastsættelse af kontingent.
  7. 7. Behandling af indkomne forslag.
  8. 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
  9. 9. Valg af 1 hvalpeanviser og 1 hvalpeanvisersuppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  10. 10. Eventuelt