Etiske avlsanbefalinger

GENERELLE VÆRDIER I AVLSARBEJDET

 1. Omhyggelig planlægning af hvert kuld.

 2. Omfattende hensyn til helbred og temperament.

 3. Indsigt i opfostring af hvalpekuld.

 4. Opfostring af kuldet i al den tid de er hos opdrætter under hjemlige forhold med nær menneskelig kontakt.

 5. Hvalpekuld må i al den tid de er hos opdrætter under ingen omstændigheder holdes i afsidesliggende rum, bygninger eller anden form for afsondrede forhold.

 6. Hundenes velfærd skal altid have fortrin frem for økonomiske eller personlige interesser.

OPDRÆTTERENS ANSVAR

 1. At have kendskab til racens standard

 2. At søge at opdrætte de sundeste og bedste repræsentanter for racen ved at vælge avlsdyr, der er fysisk og mentalt egnet til avl,

 3. Efter bedste evne at vurdere om hunden bidrager til opretholdelse af racens egenskaber.

AVLSOG SUNDHEDSRESTRIKTIONER

 1. DKK’s ”Etiske anbefalinger for avl” skal overholdes.

 2. DKK’s ”Avlsanbefalinger for racens skal overholdes for at opnå en Basis stambog.

 3. For at opnå en Basis Plus stambog og påskriften ”Denne hund er avlet efter Rhodesian Ridgeback Klubbens avlsanbefalinger” skal følgende ydermere overholdes:

  • Begge forældredyr skal på parringstidspunktet være mindst 2 år. Dette bør dog betragtes som det absolut tidligste for tæven.

  • Begge forældre skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst “Very Good”.

  • Begge forældre skal før parring være røntgenfotograferet for HD og AD.

   • HD status skal være A eller B.

   • AD status skal være 0 eller 1.

  • Der må kun avles på kombinationerne AD status 0 til 0 eller 0 til 1.

  • Bruger man en hund med albuestatus 1 i avlen, skal minimum 50 % af første kuld AD fotograferes før næste kuld fra denne hund kan komme på klubbens hvalpeliste.

  • Dermed tilvejebringes der data til brug for fremtidig anvendelse af hunden.

  • Klubbens avls– og sundhedsudvalg anbefaler at alle avlsdyr DNA testes for de arvelige sygdomme EOAD (døvhed) og JME (juvenil epilepsi) og at status ”bærer” kun må parres med status ”fri”.

  • Det bør tilstræbes, at en tæve ikke får mere end et kuld hvalpe pr. 12 mdr., og at hun får en hvileperiode på minimum en løbetid mellem hvert kuld.

  • En tæve må højst få tre kuld i sin levetid, og sidste kuld skal fødes, før tæven fylder 8 år.

  • Senest når kuldet er 3 mdr. gammelt, skal skemaet Information om hvalpekuld” udfyldes og indsendes til klubbens Avls- og Sundhedsudvalg.

  • Anvendelse af inseminering – uanset på hvilken måde – betragtes i forhold til disse etiske avlsanbefalinger, som en normal parring

  • DKK’s købsaftale skal bruges til samtlige hvalpesalg.

  • Ved brug af frossen sæd fra ældre hunde skal avlsrestriktioner på aftapningstidspunktet være overholdt for hanhunden og alle anbefalinger fulgt for tæven.

SPECIFIKT FOR DERMOID SINUS

 1. En kombination, der én gang har givet Sinus, må ikke gentages.

 2. Alle hvalpe skal undersøges for Dermoid Sinus.

 3. Undersøgelse af Dermoid Sinus foretages af en af klubbens sinustjekkere.

 4. Der anbefales kontrol mindst 2 gange af hvalpene.

 5. Ved sidste kontrol udfylder Sinustjekker Rhodesian Ridgeback Klubbens attest for kuldets sinusstatus. Attesten indsendes til DKK, som påfører avlsforbud på stamtavlen for de hvalpe, der er fundet sinus på.

  • En kopi beholdes af sinustjekker til klubbens arkiv.

  • En kopi beholdes af opdrætter, som udleverer kopi til hver køber sammen med stamtavlen.

 6. Det er opdrætterens ansvar, at stambogen for en hvalp, hvor sinus opdages efter udlevering af stambøger, bliver indsendt til DKK og påføres “Avlsforbud”.

VED FOREKOMST AF DERMOID SINUS

 1. Hvis opdrætteren får hvalpen opereret, skal salgsprisen reduceres til prisen for en hvalp med fejl, fejlen skal oplyses for køberen.

 2. Hvis Sinus opdages efter at hvalpen er solgt, skal én af følgende 3 løsningsmuligheder: a, b eller c benyttes, idet køberen ikke kan stilles dårligere end disse muligheder:

a)Opdrætteren tager hvalpen retur, såfremt køberen accepterer dette.

Opdrætteren refunderer køberen den fulde købesum for hvalpen. Opdrætteren påtager sig samtidig ansvaret for og omkostningerne til operation af hvalpen.

b)Køberen beholder hvalpen.

Opdrætteren refunderer køberen den del af købesummen, der svarer til forskellen mellem den aktuelle salgspris og prisen for en hvalp med fejl fra kuldet. Hvalpen opereres af en dyrlæge, der enten vælges af opdrætteren, eller vælges af køberen og accepteres af opdrætteren. Under disse forudsætninger dækker opdrætteren omkostningerne til operationen. Dør hvalpen som følge af operationen, refunderer opdrætteren den resterende del af købesummen, således at køberen dermed har fået hele købesummen tilbagebetalt.

c) Hvalpen aflives

Er operation nødvendig, men umulig på grund af Sinus’ art, så hvalpen må aflives, refunderer opdrætteren ligeledes den resterende del af købesummen.

SALG

Salg af hvalpe til familiehunde (“familiehund” afkrydses i købsaftale)

Alle hvalpe med fejl, der har betydning for deres almene trivsel og sundhed – og som kan påvirke deres helbred i negativ retning – skal sælges til reduceret pris og fejl oplyses skriftligt til køber. Fejl – som ikke har helbredsmæssig betydning, f.eks. ridgefejl, ridgeløshed, farvefejl, bidfejl og knækhaler skal oplyses til køber, så snart der af opdrætter er taget beslutnng om, hvilken hvalp der skal tilgå den konkrete køber (bidfejl og knækhale kræver særlig opmærksomhed da de kan være både med og uden betydning for hundens almene sundhed og trivsel). Alle fejl skal oplyses skriftligt til køber.

Salg af hvalpe til eventuel udstilling/avl (“avlshund” eller “udstillingshund” afkrydses i købsaftale)

En hvalp, der sælges som potentiel avlshund, skal på dagen for aflevering have en fejlfri sundhedsattest, korrekt ridge, bid, farve, ingen mærkbar knækhale, og for hanhunde mærkbare testikler.

OVERDRAGELSE OG VEJLEDNING

 1. Alle hvalpe skal overdrages sunde, i god foderstand og fri for parasitter – herunder ormebehandlede mindst 2 gange.

 2. Hvalpene skal før afleveringen sundhedsundersøges hos en dyrlæge, som udsteder individuelle sundhedsattester. Sundhedsattest skal følge hvalpen til sit nye hjem.

 3. Vaccinationer før overdragelsen bør ske ifølge DKK’s gældende anbefalinger.

 4. Opdrætteren skal fremsende købekontrakt med angivelse af eventuelle fejl og mangler samt betingelser for købet, så det er køber i hænde senest 2 dage før, hvalpen overdrages.

 5. Opdrætteren skal give hvalpekøberen skriftlige oplysninger om hvalpens videre pleje og træning.

 6. Det påhviler opdrætteren at stå til rådighed for vejledning til køberen.

SÆRLIGT FOR HANHUNDEN

 1. Hanhundens ejer har ansvar for, at hanhunden er i god sundhedstilstand ved parring.

 2. Hanhundens ejer har – som tævehundens ejer – ansvar for, at en parring overholder kravene i disse etiske avlsanbefalinger, og må ikke stille hanhunden til rådighed for en parring, hvis han/hun har kendskab til, at de etiske avlsanbefalinger overskrides.

 3. Matadoravl (dvs. at en hanhund anvendes til et for stort antal hvalpekuld) skal undgås. En hanhund må derfor ikke producere mere end ca. 40 hvalpe i Danmark.

Ratificere taf RRK Generalforsamling 30/5 2021