Bliv Medlem

Bliv medlem:

Kontakt klubbens kasserer for indmeldelse og nærmere oplysninger ( E-mail: kasserer@ridgebackklub.dk)
Kontingentet er på kr. 325,00 for enkeltmedlemskab og kr. 375,00 for familiemedlemskab.
Pengene kan indbetales på giro 01-7360444 eller via homebanking nr. 1551-7360444.
Mobile Pay 15098
Husk at angive navn og email
Ved indmeldelse i løbet af året vil kontingentopkrævningen lyde på en forholdsmæssig andel af det årlige kontingent svarende til det antal hele måneder, der er tilbage af kalenderåret.
Opdrættere, der indmelder hvalpekøberne, skal kun betale ½ pris for første års kontingent for disse.

Om klubben:

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Fordele som medlem:

Klubbens medlemmer modtager bladet RR Ridgebacken 4 gange om året. Herudover arrangerer klubben officielle udstillinger og lydighedsprøver. Medlemmerne i de to regioner (Øst og Vest Danmark) mødes til Lurecoursing, gå-ture og hvad der ellers måtte være flere der har lyst til. Dette kan der findes mere information om dels på Aktiviteter Øst og dels på Aktiviteter Vest

Hvem kan blive medlem:

Som medlem kan optages enhver, som opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Kontingent betales forud for et år ad gangen og skal være betalt senest den 15. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.