Regler for Vildtspor Championat

Dansk Vildtspor Champion – DKSCH(V)

Dansk Vildtspor Champion tiledeles Rhodesian Ridgebacks, med DKK stambog, som har opnået følgende resultater på Schweissprøver efter DKK’s regelsæt:

  1. 1×1. præmie 400m/3 timer spor
  2. 1×1. præmie 400m/20 timer spor
  3. 1×1. præmie 1000m/20 timer spor

Resultatet skal opnås ved mindst 2 forskellige dommere på mindst 2 forskellige lokaliteter. Der skal gå mindst 12 måneder fra første til sidste prøve.

For at få Vildtsporchampionatet registreret i DKK, skal hundeejeren fremsende en bekræftelse fra specialklubben på at championatet er godkendt.

Rhodesian Ridgebacks registeret i Norge, Sverige og Finland kan blive Dansk Vildtspor Champion ved at opnå en 1×1. præmie 1000m/20 timer Schweissprøve efter DKK’s regelsæt, hvis hunden har opnået nationalt sporchampionat i et af de nævnte lande.

Rhodesian Ridgeback Klubbens Klub Vildtspor Championat –  KLBSCH(V)

Klub Vildtspor Championat tildeles Rhodesian Ridgebacks, med DKSCH(v), der har opnået følgende resultater på Schweissprøver efter DKK’s regelsæt:

  1.  3×1. præmie  1000m/20 timers spor hvoraf minimum et er spor uden dommerledsagelse (SUD)
  2.  1×1. præmie 1000m/40 timers spor.

Prøverne skal tages over mindst 2 kalenderår, og kun prøver taget efter 01.06.2020 tæller

Nordisk Vildtspor Championat – NORDSCH(V)

Der kan opnås nordisk Vildtsporchampionat for hunde med DKK stambog.

Nordisk Vildtspor Championat tildeles Rhodesian Ridgebacks, med DKK stambog, der har opnået sporchampionat i tre nordiske lande.