Rally

Rally er en samarbejdsbaseret sport, der fokuserer på forholdet og interaktionen mellem en hund og dens fører. Sporten kræver, at teamet, som består af hunden og dens fører, gennemfører en bane med en række skilte. Hvert skilt på banen instruerer teamet om, hvilken specifik øvelse de skal udføre.

Hovedpointen i rally er at bevæge sig kontinuerligt gennem banen i et jævnt tempo. Under dette forløb forventes det, at hunden er under fuld kontrol og forbliver tæt ved føreren, specifikt indenfor en afstand af en halv meter fra førerens venstre side. I modsætning til nogle andre hundesportsdiscipliner lægges der i rally ikke udelukkende vægt på en perfekt “plads” position.

Det der virkelig skinner igennem i rally, er samarbejdet og kommunikationen mellem hund og fører. Føreren har friheden til at tale med, rose og opmuntre hunden gennem hele præstationen, medmindre andet specifikt er angivet. Klapsalver, opmuntringsråb og klappen på låret er alle tilladte metoder til at guide og motivere hunden. Der er ingen stringente regler om, hvordan førerens arme skal positioneres, men det er en streng regel, at fysisk kontakt med hunden, især i form af korrektioner, er strengt forbudt.

I rally konkurrencer er målet at navigere gennem en nummereret bane og udføre alle skiltede øvelser korrekt. Dommeren initierer teamets start, og derefter skal de selvstændigt gennemføre banen, som indeholder et bestemt antal øvelser, typisk mellem 10 til 20, afhængig af konkurrencens sværhedsgrad. Det er vigtigt at bemærke, at mens præcision selvfølgelig er vigtigt, er bedømmelseskriterierne i rally ikke nær så strenge som i traditionelle lydighedsprøver.

Prøver

Dansk Kennel Klub (DKK) er den primære organisation for hundeentusiaster i Danmark og står for en række forskellige aktiviteter og konkurrencer, herunder rally. DKK arrangerer rallyprøver i følgende klasser:

  1. Begynderklasse (BK): Denne klasse er for begyndere og har øvelser, der er relativt enkle, så hund og fører kan lære grundlæggende færdigheder.
  2. Øvet klasse (ØK): Når hunden og føreren har opnået en vis dygtighed i begynderklassen, kan de avancere til den øvede klasse, hvor øvelserne er lidt mere komplekse.
  3. Ekspertklasse (EK): Efter den øvede klasse kan teams gå videre til ekspertklassen, hvor øvelserne er endnu mere udfordrende, og hvor der er større variation i øvelserne.
  4. Championklasse (CHK): Dette er den højeste klasse, hvor kun de mest dygtige hunde og førere konkurrerer. Øvelserne her er meget komplekse, og der stilles høje krav til samarbejdet mellem hund og fører.
  5. Veteranklasse: Denne klasse er specielt for ældre hunde, så de kan konkurrere på et niveau, der passer til deres alder og fysiske formåen.

Det er værd at bemærke, at indholdet af rallyprøverne og klasserne kan ændre sig over tid, da DKK regelmæssigt opdaterer deres regelsæt og tilføjer nye øvelser eller justerer eksisterende. Hvis du ønsker de nyeste oplysninger om DKK rallyprøver

Dansk Rally Champion

For at opnå et Rally Certifikat skal teamet i Rally Ekspert Klassen opnå mindst 95 point. For at opnå titlen Rally Champion (DKRLCH) skal teamet have opnået 3 certifikater i Rally ekspert klassen under mindst 2 forskellige dommere.

Rally Champions kan deltage i Champion konkurrenceklasse