Rally

Rally er en sport, hvor hund og fører gennemfører en bane med forskellige skilte, hvert skilt angiver hvilken øvelse der skal vises. Teamet, der består af hund og fører, bevæger sig fortløbende i et normalt tempo, med hunden under kontrol og indenfor en afstand af 1/2 meter fra førerens venstre side.

Der bliver lagt vægt på samarbejdet mellem hund og fører, både under de enkelte øvelser og på vejen mellem øvelserne, men der kræves ikke en perfekt ”plads” position. Det er tilladt føreren at tale, rose, opmuntre, klappe i hænder eller på låret og bruge ethvert verbalt udtryk til opmuntring, hvis der ikke tydeligt er angivet andet. På intet tidspunkt behøver førerens arme at holdes i nogen særlig position. Føreren må dog ikke berøre hunden eller foretage fysiske korrektioner.Til rally konkurrencer skal teamet selvstændigt gennemføre hele den nummererede bane korrekt. Dommeren beder føreren starte, hvorefter hund og fører i deres eget tempo gennemfører en bane med bestemte momenter (10 – 20 stk. afhængig af niveauet) Bedømmelsen er ikke så streng som ved traditionelle lydighedsprøver.