Aktivitetsudvalg

E-mail til aktivitetsudvalget sendes til aktivitet@ridgebackklub.dk

Medlemmer

Øst for storebælt:
Anne JulieKimmer Lorentzen (formand, og kontaktperson øst)
Louise Sukkot
Annette Rosenfeldt
Karen Andersen (aktivitetspoint)

Vest for storebælt:
Helle Lauridsen (kontaktperson vest)
Lene Tornkjær
Louise Vagtø

Kommissorium

Download

Kommissorium for Aktivitetsudvalget v 1 0 (1)