Aktivitetsudvalg

E-mail til aktivitetsudvalget sendes til aktivitet@ridgebackklub.dk

Medlemmer

Øst for storebælt:
Annette Rosenfeldt (kontaktperson øst)

Vest for storebælt:

Annette Hansen (Formand, kontaktperson vest)

Kommissorium

Download

Kommissorium for Aktivitetsudvalget v 1 0 (1)