Bladet – RIDGEBACKEN

RRKs medlemsblad RIDGEBACKEN sendes til alle medlemmer 4 gange årligt. I bladet er der historier, billeder, praktiske råd, oplysninger om klubbens aktiviteter samt artikler om blandt andet sundhed, forebyggelse af sygdomme, avl med mere.

Udgivelser:

Blad 1:      deadline 15. feb.      udk. medio marts
Blad 2:      deadline 01. mar.    udk. medio juni
Blad 3:      deadline 15. aug.     udk. medio september
Blad 4:      deadline 01. nov.     udk. medio december

Annonce priser:

Medlemmer:
1/1 side   –   kr. 400
1/2 side   –   kr. 200
1/4 side   –   kr. 100

Kommercille:                 Hel årgang: (4 x)
1/1 side     –   kr. 800     kr. 2.500
1/2 side     –   kr. 400     kr. 1.250
1/4 side     –   kr. 200     kr. 625

Kennelannonce:
Blad + Web:  kr. 200,-
Web:                kr. 100,-

Udgiver:

Rhodesian Ridgeback Klubben

ISSN:

1901-7898