Dysplasi

Hofteledsdysplasi (HD)

Definition: Definitionen på hofteledsdysplasi (ofte forkortet til HD) er en ”formativ vækstforstyrrelse af hofteleddet”, d.v.s. en fejl i udviklingen af hundens hofteled, med en ændring af leddets form til følge.

Forekomst: HD ses hyppigst hos store, hurtigtvoksende hunderacer, men der er inden for de enkelte racer store forskelle på hyppigheden. Lidelsen udvikles mens hunden vokser, men er der først HD, kan sygdommen forværres med hundens alder.

Årsag: Årsagen til HD er multifaktoriel, dvs. der er (som oftest) flere faktorer, som gør sig gældende ved udviklingen. Disse faktorer er hovedsageligt genetik, fodring og motion.

Diagnose: HD diagnostiseres ved røntgenfotografering. Der kan ses HD i en ene eller begge sider. På et normalt røntgenbillede er lårbenshovedet rundt og glat, og ligger inde i hofteskålen. Hvis hunden har HD kan man se, at lårbenshovedet og hofteskålen ikke ”følger hinanden”: Der kan ses  varierende grader af affladigelse af hofteskålen, formændring af lårbenshovedet og senere knoglenydannelser i og omkring hofteleddet. DKK kræver, at RR’s er mindst 12 mdr. gamle, når de røntgenfotogtaferes, men da det er en stor race, anbefaler vi i RR-klubben at vente til hundene er 1½ år gamle, således at de har nået at vokse færdigt. Hos DKK gradueres hoftene som A,B,C,D eller E, med A som HD-fri, og E som værst angrebet.

En del hunde vil ikke have symptomer på HD, mens andre vil vise varierende grader af halthed, vrikkende gang og afvigende benstillinger. Ofte vil musklerne mindskes på bagparten, men øges (som kompensation) på forparten. OBS: Der er ingen sammenhæng mellem sværhedsgraden af HD og tendensen til halthed! Hunde med svære forandringer behøver ikke være halte af det, mens hunde med kun lette grader af HD kan være meget belastede.

Forebyggelse: Forebyggelse af HD skal ske mens hvalpen vokser. Først og fremmest skal den have et GODT foder (snak med dyrlægen), som er energibegrænset, således at den ikke vokser for stærkt. De nye ”large breed” fodere indeholder alt det de skal, og man skal IKKE give tilskud af kalk eller andet! Desuden skal hvalpe motioneres begrænset, og man bør ikke cykle med en hund af stor race før den er vokset færdig, dvs. før den er 1-1½ år gammel.

Behandling: Har ens hund først fået konstateret HD, er det vigtigt at holde dens vægt nede og motionere den moderat. Den kan behandles med smertestillende midler, og kan evt. opereres.

Albueledsdysplasi/Albueledsartrose (AD)

Definition: Der er egentlig tale om 3 forskellige lidelser i albueleddet: Der kan være brækket et lille knoglestykke af (”fragmenteret processus coronoideus medialis”), der kan være en lille del af knogle i leddet, som ikke vokser fast til den omgivende knogle, som den skal (”ununited processus anconaeus”), eller det kan skyldes en manglende korrekt forbening af brusken i overarmsknoglen (”osteochondrose / chondrodyslasi”), men de resulterer alle i udvikling af en slags betændelsestilstand i leddet.

Årsag: Årsagen til udvikling af AA er dels genetik, dels for kraftig/ forkert fodring og/eller for kraftig motion i vækstperioden.

Forekomst: I større eller mindre grad hos de fleste store hunderacer. Efter røntgenfotografering graduerer DKK hundens albuer som grad 0 (fri) til grad 3 (slem albueledsartrose).

84,5% af alle Rhodesian Ridgebacks er helt fri for AD (AD 0), 11,7% har det i let grad (AD 1) og resten i middelsvær grad (AD 2)

Symptomer: Halthed, som starter mens hunden vokser, oftest i 4-7 mdr.s alderen, alt efter hvilken af lidelserne der er tale om. Enkelt- eller dobbeltsidig.

Diagnose: Røntgenfotografering.

Behandling: Hunden kan behandles med smertestillende midler, og kan evt. opereres, men er der allerede indtrådt forandringer i leddet, er sandsynligheden for total helbredelse dårligere end hvis der ingen forandringer er nået at komme.

Forebyggelse: Avl på dyr uden AA. Fodring med ”large breed” foder i hvalpens vækstperiode. Desuden skal hvalpen motioneres begrænset, og først cykles og løbes med, når den er 1-1½ år gammel.