Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på ordinær generalforsamling 20.06.2020

Konstituering er sket pr. 29/4-2023

Email til hele bestyrelsen kan sendes til bestyrelse@ridgebackklub.dk

Formand:
Helle Lauridsen
Kastedvej 37
8200 Aarhus N
40550569
formand@ridgebackklub.dk

Sekretær:
Helle Cornelius-Knudsen
Rødhøjgårdsvej 19
2630 Taastrup
23295912
sekretaer@ridgebackklub.dk

Næstformand:
Sven Jesper Knudsen
Puglundvej 40
6800 Varde
50834773
naestformand@ridgebackklub.dk

Kasserer: 
Poul H. Jensen
Vindebyørevej 5
5700 Svendborg
28686233
kasserer@ridgebackklub.dk

Bestyrelsesmedlem:
Julie Kimmer-Lorenzen
Møngevej 29,
3210 Vejby.
60616813
bestyrelsesmedlem@ridgebackklub.dk

Suppleanter
1. Dorthe Østergaard

2. Annette Rosenfeldt

Revisor:
Bo Guldhammer
Karin Andersen

Racevejleder: 
Susanne Bech-Hansen
racevejleder@ridgebackklub.dk
21224347

Omplaceringskoordinator:
Margit Sand Nielsen
omplacering@ridgebackklub.dk
30382265

 

Generalforsamlingsreferater kan findes her, efter godkendelse af dirigenten

Omkostningsinstruks for bestyrelsen og alle udvalgenes arbejde