Regler for optagelse på hvalpeliste

For optagelse på Rhodesian Ridgeback Klubbens hvalpeliste skal nedenstående regler, samt klubbens “Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubbens medlemmer” følges:
  1. Opdrætteren skal være bosiddende i Danmark, og opdrætte under Dansk Kennel Klub (DKK) Opdrætteren skal være medlem af Rhodesian Ridgeback Klubben for at kunne få optaget et kuld på hvalpelisten.
  2. Begge forældredyr skal overholde DKK’s og RRK’s avlsanbefalinger før parring, for at kunne optages på hvalpelisten. Bruges udenlandsk hanhund, skal hanhunden avlsgodkendes af DKK før parring. Dette er dog ikke nødvendigt, hvis hanhunden tidligere er blevet brugt i Danmark, og dermed allerede er godkendt af DKK. En kopi af avlsgodkendelsen fra DKK skal vedlægges sammen med tilmeldingsblanketten til hvalpelisten
  3. Optagelse på klubbens hvalpeliste er gratis for medlemmer. Man henvender sig, når man har – eller planlægger – hvalpe, maksimum 6 måneder før forventet fødsel. Når hvalpene er 8 uger gamle slettes kuldet automatisk, men er hvalpene ikke afsat, kan man kontakte klubbens avlsudvalg og få forlænget optagelsen, dog maksimalt til kuldet er 6 måneder gammelt.
  4. Opdrættere, som ønsker optagelse på hvalpelisten for første gang, skal kontakte klubbens Avls- og Sundhedsudvalg helst som minimum 2 måneder inden parring. Tilmeldingsblanket til hvalpelisten, ”Information om hvalpekuld”  udfyldes til klubbens avlsudvalg, som derefter får opdateret alt relevant – anden kommunikation vedr kuldet (f.eks. når det skal flyttes til parret eller født) kan foregå til avl@ridgebackklub.dk.linux161.unoeuro-server.com
  5. Den planlagte parring/hvalpekuldet optages på hvalpelisten, som offentliggøres i ”Ridgebacken” samt på klubbens hjemmeside. Der annonceres om nødvendigt i ”Den Blå Avis” og der ydes hjælp til omplaceringshunde, til eventuel neutralisering, eller til midlertidigt ophold i kennel eller hos værtsfamilie, hvis det er nødvendigt
  6. Rhodesian Ridgeback Klubbens Avls- og Sundhedsudvalg skal senest, når hvalpekuldet er 10 uger gammelt orienteres om kuldet ved indsendelse af skemaet ”RRK hvalperegistreringsskema”. Skemaet udfyldes fra klubbens hjemmeside. Manglende indsendelse af skemaet medfører, at efterfølgende hvalpekuld ikke kan optages på hvalpelisten. Dette er vigtigt da omhyggelig registrering af kuld og hvalpe især mht DS og ridge hjælper os i at forebygge uhensigtsmæssige tiltag.
  7. Personer der skal varetage hvalpeanvisningen vælges af medlemmerne på generalforsamlingen for 1-årig periode. Kandidaturen kan offentliggøres i blad 1. Kandidaterne må ikke være medlemmer af klubbens bestyrelse eller aktive opdrættere. Hvis der ingen kandidater er, eller hvalpeanviseren trækker sig midt i en periode, vælger bestyrelsen en hvalpeanviser, der fungerer til næste generalforsamling
  8. På listen medtages kun de titler som allerede er registrerede ved DKK.

“Skema for optagelse på hvalpeliste” kan findes her