Lydighed

Lydighed er en  hundesport, der centrerer sig om samspillet mellem hund og fører, hvor de sammen udfører en række nøje fastlagte øvelser, der tester hundens træning og førerens evne til at kommunikere med hunden. Disse øvelser varierer i kompleksitet og udfordring, alt efter niveauet.

For eksempel:

  • Indkald: Dette er en grundlæggende øvelse, hvor hunden trænes i at reagere prompte på et kald fra føreren, så den hurtigt og direkte kommer tilbage til føreren.
  • Lineføring: Her fokuseres der på, at hunden kan gå kontrolleret ved siden af sin fører, mens den er i snor, hvilket kræver, at hunden forstår og følger førerens tempo og retning.
  • Apport: I denne øvelse skal hunden hente en specifik genstand, som føreren har kastet, og bringe den tilbage uden at beskadige eller lege med genstanden.
  • Næseprøve: Dette er en avanceret øvelse, hvor hunden skal udvise sin fantastiske lugtesans ved at finde en genstand, der bærer førerens unikke fært.

Lydighedstræning handler ikke kun om disciplin; det er også en utrolig givende måde at styrke båndet mellem dig og din hund på. En godt trænet hund er ikke kun lydig, men også mere opmærksom, glad og villig til at samarbejde. Det skaber en harmoni i hverdagen, som begge parter nyder godt af.

Prøver

Dansk Kennel Klub (DKK) organiserer lydighedsprøver, der er lavet til at vurdere en hunds træning og samarbejdet mellem hund og fører. DKK tilbyder følgende klasser indenfor lydighedsprøver:

  1. Klasse 1: Dette er indgangsklassen, hvor hunden og føreren introduceres til de basale øvelser indenfor lydighedstræning. Øvelserne i denne klasse fokuserer på grundlæggende færdigheder som indkald, lineføring og enkle apporteringer.
  2. Klasse 2: Efter at have gennemført og bestået klasse 1 kan hund og fører avancere til denne klasse. Her introduceres flere komplekse øvelser, og de grundlæggende øvelser fra klasse 1 udvides og gøres sværere.
  3. Klasse 3: I denne klasse stilles der endnu højere krav til både hundens færdigheder og førerens evne til at styre og guide hunden. Øvelserne her kan inkludere mere avancerede apporteringer og følgeøvelser samt andre udfordrende opgaver.
  4. Eliteklassen: Dette er den højeste klasse i DKK’s lydighedsprøver. Her er øvelserne yderst komplekse, og der stilles meget høje krav til samarbejdet mellem hund og fører. Kun de mest trænede og erfarne teams deltager i denne klasse.

For at avancere fra en klasse til den næste skal hunden og føreren opnå et vist antal point, som er fastsat af DKK. Dommeren tildeler point baseret på en skala fra 1-10 for hver øvelse, og teamets samlede score bestemmer, om de har bestået prøven.

Bemærk, at ovenstående er en generel beskrivelse, og det præcise indhold af øvelserne og kravene kan variere. DKK kan også opdatere deres regelsæt og introducere nye øvelser eller ændringer. For de mest aktuelle oplysninger om DKK’s lydighedsprøver anbefales at besøge DKK’s officielle hjemmeside

Dansk LP Champion

Stambogsførte hunde, der har opnået én 1. præmie i klasserne 1 og 2, samt tre 1. præmier i klasse 3 hos mindst to (2) forskellige dommere tildeles titlen Dansk Lydigheds Champion (DKLPCH)