UHM – Unghunde Mentalbeskrivelse

Klubben afholder med jævne mellemrum UHM – Unghunde Mental beskrivelse, indtil videre er over 150 Ridgebacks beskrevet siden år 2000 og kun i 7 tilfælde har det været nødvendigt at afbryde testen fordi hunden er stresset mere op end godt er. Gennemsnitsalderen for de beskrevne hunde er ca 21 mdr, og sundhedsudvalget anbefaler at man venter til minimum 12 mdr.

Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men derimod en beskrivelse (primært af medfødt adfærd) af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller). Oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer.

Helt grundlæggende testes de mentale egenskaber, som alle hunde er i besiddelse af. Hvorvidt en bestemt adfærd udløses, afhænger af samspillet mellem hundens medfødte motivation for netop denne adfærd og påvirkningen. Letheden, hvorved de udløses, og styrken i egenskaberne varierer fra hund til hund.

 

Skema, ønskeprofil og resultat

Under mentalbeskrivelsen iagttages hundens reaktioner (dens adfærd), som beskrives ved afkrydsning i skemaet i det felt, der passer til den adfærd, hunden har udvist i de enkelte testmodeller. I starten kan skemaet pga. de mange felter godt virke lidt uoverskueligt, men med en lille smule øvelse giver det mening og dermed vigtige informationer om hundens mentale tilstand.

Ridgeback klubben definerede sin første ønskeprofil i 2001 og den er siden blevet rettet en smule til i 2014 da Avls og Sundhedsudvalget har lært mere om hvordan hundene reagerer på de forskellige momenter

Hundeførerens rolle under Mentalbeskrivelsen

Mentalbeskrivelsen er som sagt ikke en konkurrence, men en række testmodeller, hvor vi beskriver, hvordan hunden reagerer spontant i en række ikke-indlærte situationer. Under beskrivelsen er hunden i fast halsbånd, løs line og ikke ”under kommando”. Hundens skal agere så frit og naturligt som muligt. Under hele mentalbeskrivelsen er hund og ejer i gode hænder. En kyndig testleder instruerer ejeren før, under og efter hvert moment om, hvad der vil ske og om hvordan ejeren skal forholde sig. Ejeren skal således blot følge anvisningerne, slappe af og opleve, hvordan hunden reagerer på testmodellerne. Ofte bliver man overrasket, når hundens reaktioner er anderledes, end man havde forventet. Mentalbeskrivelsen består nemlig af helt nye situationer, som hunden ikke kender i forvejen, og som den derfor ikke kan hente hjælp til at løse fra sit erfaringsgrundlag. Under hele mentalbeskrivelsen bliver ejeren nøje informeret om, hvad der skal ske og hvordan ejeren skal forholde sig.

1. Kontakt
Hundens evne til at tage kontakt eller afvise kontakt til en venlig, fremmed person og lade sig håndtere.

Fører går lige så stille hen og hilser på testleder og man iagtager hundens adfærd overfor neutral fremmed person

1b. kan hunden håndteres

2. Leg.
Hundens evne til at engagere sig i leg samt evnen til at samarbejde.

2aFører og tester ser om hunden vil lege

2b Vil hunden lege og gribe fat i legetøjet?

3.Jagt. Hvordan reagerer hunden på et plastik "bytte"

3a Mini lurecoursing - har hunden lyst til at løbe efter plastik posen?

3b Griber hunden fat i byttet

4 Aktivitetsniveau

4 efter leg og jagt, hvordan reagerer hunden så når der IKKE sker noget? (fører står stille i 3 minutter)

efter leg og jagt, hvordan reagerer hunden så når der IKKE sker noget? (fører står stille i 3 minutter)

5 Overraskelse. Hund og fører går mod et stativ hvor en kedeldragt pludseligt trækkes op

5aen kedeldragt trækkes op pludseligt foran hunden, hvordan reagerer den?

5bVil hunden hen til kedeldragten, når den er oppe, når fører taler til den, når den er lagt ned?

6 Lyd Hund og fører går forbi et sted hvor en kæde trækkes støjende over en jernplade

6a-en kæde trækkes over en jernplade ved siden af hunden, hvordan reagerer den?

6b Vil hunden undersøge pladen?

7. Spøgelser: hund og fører står overfor et krat hvor to lagenklædte spøgelser langsomt går frem. Hvordan reagerer hunden i snor? uden snor? og til sidst?

7a Spøgelserne viser sig for første gang

7aSpøgelserne kommer frem af buskene

Hvad gør hunden når snoren er væk og der ingen opbakning er fra føreren?

Hunden slippes fri og man ser hvad den gør uden "opbakning" fra fører

7c hvornår kontakter hunden tester, skal alt det farlige tøj af?

8 Skarp lyd. En start pistol affyres 3 gange, både med hund i snor og hund fri, det testes om hunden har lyst til at lege under pres

hund i snor - lytter

Fører opfordres til at lege med hunden

 

 

læs mere https://www.dkk.dk/kurser-prover-og-traening/pr%C3%B8ver/mentalbeskrivelse