Klubbens Formål

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Rhodesian Ridgeback og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til standarden, sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Klubbens medlemmer modtager bladet ‘Ridgebacken’ 4 gange om året og herudover arrangerer klubben officielle udstillinger og lydighedsprøver og medlemmerne i de to regioner (Øst og Vest Danmark) mødes til Lurecoursing, gå-ture og hvad der ellers måtte være flere der har lyst til.

Som medlem kan optages enhver, som opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 15. februar (jvf. vedtægternes §6 stk.2) for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Ved indmeldelse i løbet af året vil kontingentopkrævningen lyde på en forholdsmæssig andel af det årlige kontingent svarende til det antal hele måneder, der er tilbage af kalenderåret.  Opdrættere, der indmelder hvalpekøberne, skal kun betale ½ pris for første års kontingent for disse.