Før Parring

Af Vibeke Knudsen, kommunikationskonsulent i DKK 

Hvis du planlægger et kuld hvalpe

At opdrætte et kuld hvalpe er en stor oplevelse. Det er også et stort ansvar – både for hvalpene i kuldet og for racen. Dansk Kennel Klub (DKK) og racens specialklub har i fællesskab fastlagt nogle regler for opdræt. Det er DKK, som udsteder stambøgerne og derfor er det også DKK’s opgave at sikre, at reglerne bliver overholdt.

Du skal vide hvad du gør

I de fleste racer skal forældredyrene til dit kommende kuld opfylde nogle avlskrav – typisk nogle sundhedskrav. På DKK’s hjemmeside under punktet avl og opdræt kan du finde de til enhver tid gældende krav. Vær opmærksom på, at der en gang i mellem ændres på kravene.

Du skal sikre dig, at både tæve og hanhund opfylder de aktuelle krav. Forældredyrene skal have etofficielt resultat af de pågældende krav registreret hos DKK, før du bruger dem til parring. Det er ikke godt nok, at de bliver undersøgt, inden du en gang skal registrere hvalpene. Hele idéen er jo nemlig, at du som opdrætter skal vide, hvad du har med at gøre, inden hundene bliver parret. Det kunne jo være, at et af resultaterne var af en sådan karakter, at parringen mellem de to påtænkte forældredyr slet ikke burde finde sted.

Udenlandsk hanhund

Hvis du parrer din tæve med en udenlandsk hanhund, skal dén også opfylde de danske krav. Du skal selv fremskaffe dokumentation for, at hanhunden opfylder de krav, der gælder for racen f.eks. med hensyn til præmiering, HD-status, AD-status eller øjenstatus. DKK godkender ikke alle former for præmieringer og veterinærundersøgelser fra udlandet. Derfor er det altid en god idé at bede hanhundeejeren om at sende dig ovenstående dokumentation, så du i god tid kan spørge DKK, om hanhunden kan godkendes, før du benytter ham til din tæve.

Det koster et gebyr at få udenlandske hunde tjekket og/eller lagt ind i edb-systemet: (pr. 1. januar 2010) 270 kr. for DKK-medlemmer, 380 kr. for specialklub-medlemmer og 650 kr. for ikke-medlemmer.

Husk også, at du skal have kopi af hanhundens stambog og skriftlig dokumentation for hvem der ejer hanhunden og derfor må underskrive parringsbeviset.

Hvorfor så meget ”bøvl”? 

Hvis du synes, der er mange regler, så tænk på, at reglerne er der for at opnå to ting: 1) at der bliver avlet fysisk og mentalt sunde, racetypiske hunde og 2) at man kan stole på oplysningerne på DKK’s hundeweb og i en DKK stambog Det sidste er ingen selvfølge i en tid, hvor man på diverse kreative hjemmesider bare kan bestille en ”stambog” med de oplysninger, som man selv indtaster!

DKK har en parringsaftale, som du og hanhundeejeren kan benytte, når I aftaler de praktiske og økonomiske vilkår for parringen.

Er du i tvivl om noget med reglerne, kan du altid kontakte DKK. Har du brug for konkret avlsvejledning, så kontakt din specialklub.