Indkaldelse til generalforsamling den 30.5.2021

Hermed indkaldelse til Rhodesian Ridgeback Klubbens generalforsamling, der jo desværre er blevet udskudt pga af
forsamlingsforbud på den først fastsatte dato.

Dato: 30.05.2021

Sted: Årslevhallen, Bøgehøjvej 2, 5792 Årslev

Vi starter kl. 11 og der serveres kaffe og brød.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
9. Valg af 1 hvalpeanviser og 1 hvalpeanvisersuppleant samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Eventuelt

Se blad 1, 2021 for relevante GF dokumenter

Klubbens gældende vedtægter

Vi følger selvfølgelig de gældende regler for forsamlinger. Som restriktionerne er lige nu, er der krav om at fremvise Coronapas/negativ test og bære mundbind, indtil vi sidder ned.

Da det reserverede lokale er af begrænset størrelse i forhold til gældende restriktioner, vil vi sætte pris på forhåndstilmelding.
Tilmelding sendes til HelleC sekretaer@ridgebackklub.dk

Venlig hilsen
Helle Lauridsen
Formand, RRK