Dommerændring på RR Dagen/RRK40 vinder – Change of judge at the RR Speciality / RRK 40 winner show

Dommerændring på RR dagen

Desværre er Liz Megginson langtidssygemeldt efter en operation, og har med stor beklagelse trukket sig fra at dømme. Vi ønsker hende god bedring og håber det bliver muligt at invitere hende et andet år. Med meget kort varsel er det lykkedes os at få tilsagn fra Orit Nevo, Israel. Læs om Orit her

 

Change of judge at the RRK 40 year Winner Speciality show

Unfortunately Liz Megginson has become ill  and have sent her regrets that she will not be able to judge our show. We wish her the best of recovery and hope it will be possible to invite her another year. With very short notice we have successfully invited Orit Nevo, Israel you can read about Orit here

We look forward to seeing you in Strøby in September