COVID-19 restriktioner for udstilling i Årslev den 20/9

Den danske regering er i dag den 18/9 kommet med nye restriktioner i forbindelse med COVID-19 pandemien. Disse gælder fra lørdag kl 12 og er derfor gældende for klubbens udstilling søndag. Forsamlingsforbuddet er nedsat til 50 personer. Det vil sige at vi, som arrangører skal stå inde for at denne grænse ikke overskrides.
Først og fremmest for at sikre at der ikke sker smittespredning og dernæst for at undgå en situation, hvor politiet uddeler bøder. Bestyrelsen for RRK og udstillings ledelsen har derfor besluttet, at den eneste måde, vi kan sikre at deltagerantallet holdes under myndighedernes krav er at vi ikke tillader besøgende udefra, samt at vi på intet tidspunkt tillader mere end 50 personer på udstillingspladsen.
Derfor kan udstillerne kun medbringe en person per udstillet hund. Herudover henstiller vi venligst, at man forlader udstillingsområdet når ens bedømmelse er færdig og kommer senere, hvis man f.eks. skal udstille i tæveklasserne som vi forventer starter efter kl 12. Bestyrelsen beklager meget disse forholdsregler, men minder om, at alternativet ville være at aflyse udstillingen

Venlig hilsen

Bestyrelsen