Covid-19 og GF udstilling i Strøby 25/4

Pga den nuværende situation vedrørende corona virus i Danmark, har bestyrelsen besluttet at udskyde klubbens udstilling og generalforsamling i Strøby d. 25. april.
Vi vender tilbage med ny dato, så snart tingende er normaliseret i Danmark.
Vi takker for jeres forståelse! Pas godt på hinanden derude.
“DKK er af den opfattelse, at specialklubberne KAN aflyse og dermed udsætte eventuelle arrangementer pga. Force Majeure, selvom det fremgår af vedtægterne eller andre regler, at arrangementet skal afholdes inden en bestemt frist, fx generalforsamlinger eller repræsentantskabsmøder. Aflysninger/udsættelse kan ske under henvisning til situationen mht. Corona-virus, som af sundhedsmæssige årsager gør afholdelse betænkelig/uforsvarlig.

DKK og RRK henstiller til, at alle nøje følge myndighedernes anbefalinger og vejledninger omkring Corona-virus”