Urafstemning

Kære Klubmedlemmer,
Som I kan læse i klubbladet “Ridgebacken”, er fristen for indsendelse af stemmeseddel sat til 1. juli 2014. Da bladet er udkommer med lidt forsinkelse og da mange allerede har påbegyndt ferie, har bestyrelsen besluttet at udvide afleveringsfristen, således at stemmesedlen skal være klubbens revisor i hænde senest den 1. august 2014.
Bestyrelsen håber, at denne forlængelse af fristen betyder, at rigtig mange af klubbens medlemmer vil benytte lejligheden til at give deres mening til kende ved at indsende stemmesedlen.
I ønskes alle en fortsat god sommer.
Hilsen
Bestyrelsen