Ridgebackdagen 2020

PM for udstilling
PM for LP
PM for Rally

Invitation til Ridgebackdagen 2020

Ridgebackdagen 2020 bliver afholdt den 29/8 som planlagt. Det bliver dog ikke som tidligere besluttet en dobbelt udstilling men kun en enkelt udstilling, samt de planlagte prøver.

Dagen skal afholdes udendørs og DKK har udstukket helt bestemte regler for hvordan det skal foregå, så vi ikke spreder smitte. Vi kommer med mere udførlige oplysninger ved udsendelse af PM

Her er et udpluk af reglerne, hele dokumentet kan læses her (se under “Dansk Kennel Klubs specifikke retningslinjer for hundesport”)

 

• De gældende anbefalinger og restriktioner om afstand, smitteværn og risikogrupper fra de danske
myndigheder for udstillingsdatoen skal til enhver tid overholdes. Arrangøren er forpligtet til at
holde sig grundigt orienteret om myndighedernes udmeldinger/retningslinjer.
• Det er op til deltageren selv (herunder både dommeren, ringpersonale, udstilleren eller andre) at
afgøre, hvorvidt vedkommende ønsker at deltage. Det er også individuelt, om man vil bære
mundbind eller anden form for værnemiddel.

• Arrangøren skal, hvis nødvendigt, begrænse antallet af deltagere, så man ikke overskrider
myndighedernes restriktioner for antal deltagere ved et arrangement. Arrangementet kan
eventuelt deles op i flere puljer eller på flere områder. Hvis deltagerbegrænsningen benyttes, skal
arrangøren lave et system, der sikrer retfærdig behandling i forhold til hvem der deltager. Der
kunne f.eks. sættes et max antal hunde og tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

• Der bør være en passende stor tidsmargin mellem klasserne og/eller racerne. Udstillerne må ikke
træde ind i ringen, før de er kaldt ind. På udstillinger med flere racer skal udstillere være garanteret,
at racen ikke begynder før en time efter den angivne fremmødetid. Hermed sikres udstillerne god
tid til at komme ind, børste hund, etc. uden at møde udstillere fra den foregående race. Dette kan
afviges på små udstillinger, hvor man kan holde sig under max antal udstillere med passende
afstand og uden at arrangøren mister overblikket.
• Arrangementet må ikke være åbent for publikum og der opfordres til, at udstillerne ikke
medbringer flere personer end nødvendigt. Det anbefales, at der max deltager 1-2 personer pr.
tilmeldt hund.

• Udstillerne, med undtagelse af BIR-vindere eller andre finalister, skal forlade området, når racen
er færdigbedømt. Folk må ikke blive tilbage som tilskuere, medmindre det er en lille udstilling, der
gør, at man kan holde sig under max antal personer med passende afstand. Der opfordres desuden
også til, at udstillere forlader området med det samme, hvis hunden ikke går videre fra sin klasse.
• Telte og borde og hvalpegårde kan sættes op på markerede områder. Der skal være
min. 1 meter mellem hvert telt, der tillader rigelig luft og mulighed for gennemgang mellem telte.
De markerede områder bestemmes af udstillingslederen, men det anbefales, at der sikres rigelig
afstand til ringsiden og dermed tillader yderligere plads mellem teltene.
Der skal ikke kunne sættes telte op på forhånd. Der skal være plads til de udstillere, der deltager i
den pågældende pulje/race og pladsen skal altså ikke være optaget af udstillere, der først kommer
senere på dagen. Hvis arrangøren skulle ønske det, kan der afsættes et område til opsætning af
telte, der ikke er i umiddelbar tilknytning til ringen. Telte, der er slået op i nærheden af ringen mere
end en time før starten på den første race, kan fjernes af arrangøren og ejeren vil blive nægtet
deltagelse på det pågældende arrangement.
• Arrangøren kan vedtage, at telte ikke er tilladte

I ringen:
• Ringen skal være så stor som muligt, afhængigt af racens størrelse og antallet af tilmeldte.
• Dommer/ringsekretær afgør hvor mange hunde, der må være i ringen samtidig således at den
gældende regel om afstand kan opretholdes, både stående og i bevægelse.
• Hvis mange har kvalificeret videre til konkurrenceklasser, kan dommeren vælge at tage nogle
hunde ind og afvikle semifinaler.