Meddelelse vedr. opstilling af kandidater til bestyrelsen

For at ingen skal undre sig når de læser blad 1/2015 hermed følgende meddelelse:

“For at imødegå evt. tvivlsspørgsmål, skal bestyrelsen herved meddele, at da der ikke er indkommet forslag til andre kandidater til de to poster til bestyrelsen, der i år er på valg, er de genopstillede bestyrelsesmedlemmer automatisk genvalgt.”