Generalforsamling i RRK

RRKs bestyrelse indkalder hermed til Generalforsamling den 20/6 kl 12 i Sørbyhallen,  Kirkerupvej 16, 4200 Slagelse. 

Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Valg af referent.
  • 3. Valg af 2 stemmetællere.
  • 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning.
  • 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (de charge).
  • 6. Fastsættelse af kontingent.
  • 7. Behandling af indkomne forslag.
  • 8. Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter.
  • 9. Valg af 1 hvalpeanviser, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • 10. Eventuelt.

Da der ikke er indkommet mere end en kandidat til de to åbne
bestyrelsesposter indenfor deadline den 15/2-2020  vil første
suppleanten derfor automatisk blive indsat på den ledige post.
Derfor vil vi gerne opfordre eventuelt interesserede i suppleant posten
til at indsende en kandidatur, eventuelle suppleant kandidaturer vil
blive opslået på klubbens FB side så alle medlemmer har en mulighed for
at kunne tage stilling.

Vi minder om at det iflg klubbens love §13 stk 3 er muligt at afgive
stemme pr fuldmagt.

Der er ikke nogen indkomne forslag, og bestyrelsen har ingen planer om
ændring af kontingentet.

Online deltagelse ikke muligt:

der er den 19/6 -2020 indkommet to opstillinger til suppleant posterne:

Kandidatur til suppleant posten:

Anne Julie Kimmer Lorentzen

Kandidatur – valg til bestyrelses suppleant i Rhodesian Ridgeback klub DK, 2020.
Min interesse for Ridgebacks opstod da jeg som 18-20 årig arbejdede en periode i Zambia. På det tidspunkt havde jeg en hund og ikke plads til flere. Nysgerrigheden på racen blev dog hængende og i 2007 tog jeg min første RR, Fika, med hjem. Det blev en rejse, jeg ikke havde forestillet mig, ind i en verden af nørdede hundefolk og et samhørighed, som kun en fælles interesse kan give. 13 år senere har jeg, ikke et livs erfaring, men dog 4 store kuld opdrættet i stuen, utallige udstillinger i ind og udland og 4 ridgebacks på samvittigheden.
Jer der kender mig, ved at jeg er kompromisløs når det gælder mine hunde. Om det er træning, udstilling eller avl. Det er kun i orden hvis man gør sit absolut bedste.
Ud over min åbenlyse interesse i ridgebacken og den erfaring der følger med har jeg en (25 år gammel) landbrugsuddannelse og derfor også en grundfaglighed vedrørende blandt andet genetik, som jeg har haft glæde af i mit avlsarbejde. Min hverdag fylder jeg ud, som leder for en døgninstitution, på det sidste af en Master i Public Governance, med 2 egne og 2 stedbørn, 3 ridgebacks og en whippet på en lille gård i det nordsjællandske.
Ridgebackklubben har gennem 12 år givet mig mulighed for at udøve min største interesse. Udstillinger, rallyprøver, mentaltest, for at nævne nogle få, er blevet stillet til rådighed på foranledning af frivilligt arbejde. Jeg syntes det er min tur til at give tilbage til fællesskabet og jeg stiller derfor op

Med venlig hilsen
Anne Julie Kimmer Lorentzen

 

Endnu en kandidat

Louise Vagtø

Jeg ønsker at stille op til suppleantposten i RR klubben.

Jeg er 42 år, uddannet veterinærsygeplejerske og arbejder dagligt med
hunde- og katteernæring i forbindelse med mit job, som konsulent.
I marts 2020 tog jeg DKK opdrætter uddannelsen og vil på sigt gerne være
opdrætter af RR.
Jeg er lykkelig ejer af Safari, som kommer fra Kennel Lewanika.
Tidligere havde vi Aslan, som var fra Kennel Mbwa Mzuri.

Jeg svarer gerne på spørgsmål, såfremt I ønsker at vide mere om mig 🙂

Louise Vagtø