En hilsen fra Rhodesian Ridgeback Klubben

Denne mail er dags dato sendt til alle klubbens medlemmer per mail.

Kære medlem

Som det ser ud lige er vi desværre nødsaget til at udskyde klubbens generalforsamling til forsamlingsforbuddet
bliver reguleret så vi kan være flere personer sammen indendørs, lige nu må vi kun være 5 personer indendørs.
Vi indkalder til GF så snart det bliver muligt.

Blad 1 er afleveret 12.marts til Post Nord – men er ikke nået frem til klubbens medlemmer endnu. Der er oprettet en klagesag hos Post Nord.
Vi forventer at samtlige medlemmer vil modtage bladet fysisk på et tidspunkt, men har valgt at vedhæfte det i denne mail.

I bladet kan fremhæves artiklen på side 23 om ernæring hvor veterinær sygeplejerske Louise Vagtø hjælper med at gennemskue
hvad indholdsfortegnelsen på foderposen egentligt betyder. Anne Julie Lorentzen fortsætter serien om hvad man skal tænke på
hvis man synes ens hanhund skal stilles til rådighed for avl og Lene Tornkjær fortæller om god hundepåklædning i dårligt vejr.

Udover dette er der forslag til ændring af de etiske regler, hvor bestyrelsen blandt andet gerne ønsker afsnittet om hvalpesalg
diskuteres på generalforsamlingen, samt beretninger fra året der gik, regnskab og enkelte praktiske opdateringer til foreningens love.

Indholdsfortegnelsen i vedhæftet BLAD 1 2021
Generalforsamling 2021…. 5-17
Beretninger fra udvalg. 5
Kandidatur til bestyrelsen . 8
Bestyrelsens forslag til ændringer af de Etiske regler. . 10
Forslag til ændringer af vedtægter. 14
Regnskab 2020 . 16
Medlemmernes sider . 18
Hvis min hanhund skal bruges i avl . 20
Fokus på ernæring. 23
Referat fra Bestyrelsesmøde . 26
Øv, regn og kulde. 28
Hvalpelisten. 30
Udstillingskalenderen. 32
Aktivitetskalenderen. 32
Kennel Annoncer. 33

Denne mail er sendt til alle klubbens medlemmer med en registreret email.

Med venlig hilsen
Helle Cornelius-Knudsen
Sekretær i Rhodesian Ridgeback Klub